Begeleiding

Kijk op de website van de organisatie voor het huidige aanbod.

 • ’s Heeren Loo

  Wat bieden wij?

  Wonen, Dagbesteding/werk, Kort verblijf, Ambulante begeleiding, Diagnostisch onderzoek, Behandeling, Advies

  Doelgroep?

  Personen met een verstandelijke beperking (zeer ernstig t/m licht) en ASS

  Leeftijd?

  Alle leeftijden

  Specialisatie autisme?

  In ASS geschoold personeel (begeleiders, gedragswetenschappers, therapeuten, para-/medisch), Toepassing van ASS methodieken (o.a. Geef me de 5, TEACCH), Totale communicatie, Scholing / deskundigheidsbevordering ASS, Autisme Belevings Circuit, ASS expertiseteam, Participatie in regionale en landelijke kennisnetwerken

  Contactpersoon:

  Marianne Katerberg

  Vestiging

  Regenboogbrink 12
  8171 VT Apeldoorn
 • ’t PASS (’s Heeren Loo)

  Wat bieden wij?

  ’t PASS biedt begeleiding op maat aan mensen met ASS op twee woonlocaties en ondersteuning aan huis in Apeldoorn e.o. Alle begeleiding, ook op woonlocaties, is op ambulante basis (dus geen 24-uurszorg). ’t PASS is een samenwerking tussen ’s Heeren Loo en woningstichting Ons Huis. Om gebruik te maken van ’t PASS is een diagnose ASS noodzakelijk.

  Doelgroep?

  Mensen met ASS en normale intelligentie

  Leeftijd?

  Vanaf 18 jaar.

  Specialisatie autisme?

  Het multidisciplinaire team van ’t PASS is door gerichte opleiding, jarenlange ervaring en ontwikkelde expertise gespecialiseerd in ASS.

  Contactpersoon:

  Pieter Hogendorp

  Vestiging

  Snijdersplaats 106
  7328 VG Apeldoorn
 • Autisme Spiegel

  Wat bieden wij?

  Autisme Spiegel begeleidt cliënten maar ook personen in de omgeving van iemand met ASS in het omgaan met de persoon met ASS. Onze werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering van de hulpvraag vanuit het autistisch denken.

  Doelgroep?

  Autisme Spiegel richt zich op iedereen die autisme heeft of in zijn directe omgeving met iemand met autisme te maken heeft

  Leeftijd?

  Kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen

  Specialisatie autisme?

  Jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs en professionele trainingen over autisme.

  Contactpersoon:

  Mariëtte Robbemond

  Vestiging

  Marijkelaan 2
  3851 RN Ermelo
 • Autisme voor Autisme

  Wat bieden wij?

  Individuele begeleiding / coaching voor mensen met (het vermoeden van) autisme. Ik bied praktische ondersteuning op diverse levensgebieden en onderzoek samen waarin belemmeringen worden ervaren en hoe hier op een passende manier mee aan de slag kan worden gegaan.

  Doelgroep?

  Mensen met (het vermoeden van) autisme. Begeleiding vanaf MBO werk/denkniveau.

  Leeftijd?

  Vanaf 18 jaar.

  Specialisatie autisme?

  Ik heb zelf autisme. Vanuit eigen ervaring ben ik Autisme voor Autisme gestart. Daarnaast werk ik als ZZP’er voor een andere organisatie waar ik mensen met autisme levensloop begeleiding bied. Ik heb eveneens ervaring als maatschappelijk werker binnen de GGz Centraal. Waarbij ik voor mensen met autisme de praktische zaken regelde op de gebieden van werk, wonen, financiën en het aanvragen van indicaties.

  Contactpersoon:

  Kirsten van Ingen

  Vestiging

  Oenenburgweg 264
  8072 GS Nunspeet
 • Bepaal-je-koers.nl

  Wat bieden wij?

  Als coach ondersteun ik jongeren met autisme en/of hoogbegaafdheid die vastlopen op school en ik begeleid jongeren en hun ouders d.m.v. psycho-educatie en coaching.

  Doelgroep?

  Jongeren met autisme en/of hoogbegaafdheid

  Leeftijd?

  Jongeren (12-25) en hun ouders.

  Specialisatie autisme?

  Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van autisme en hoogbegaafdheid. Daardoor voelen jongeren en hun ouders zich vaak snel begrepen en op hun gemak bij mij.

  Contactpersoon:

  Marieke Hädicke

  Vestiging

  Gruttersdreef 319
  7328 DR Apeldoorn
 • De levensloopcoach

  Wat bieden wij?

  Praktijk- en omgevingsgerichte coaching. Begeleiding op alle levensgebieden zowel in thuis- als werksituatie, op school en in vrije tijd, gericht op samenhang. Inzoomen op kwaliteiten en wat moeilijk is zo klein mogelijk maken. Altijd vanuit autisme bekeken.

  Doelgroep?

  Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en normaal tot hoog IQ. De omgeving: ouders, partners, kinderen van ouders met ASS, school- en werkomgeving.

  Leeftijd?

  Vanaf 4 jaar.

  Specialisatie autisme?

  De Levensloopcoach is ervaringsdeskundig op het gebied van autisme. SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional Ambassadeur Brain Blocks Post-hbo-opleiding Autismecoach (Windesheim)

  Contactpersoon:

  Esther Boas Berg
 • Gewoon Speciaal

  Wat bieden wij?

  Gewoon Speciaal biedt ambulante begeleiding, coaching en (groeps)trainingen op het gebied van gedragsuitdagingen.

  Doelgroep?

  Mensen met een gedragsuitdaging én hun omgeving.

  Leeftijd?

  Kinderen vanaf 10 jaar, jongeren en (jong)volwassenen.

  Specialisatie autisme?

  De begeleiders hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met autisme. Er wordt per individu gekeken naar kwaliteiten en mogelijkheden. De begeleiding vindt op maat plaats. Gewoon Speciaal werkt op verschillende levensgebieden en verbindt onderwijs en zorg met elkaar.

  Contactpersoon:

  Tanja Bos

  Vestiging

  Trommelaarshoeve 235
  7326 VW Apeldoorn
 • Het Maashuis

  Wat bieden wij?

  Het Maashuis is een centrum voor kinderen en jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) tot en met 23 jaar. Wij begeleiden, coachen en adviseren kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ouders, scholen en organisaties. Door het samen te doen, kom je tot één plan. Wij weten hoe we kinderen en jongeren met autisme kunnen helpen een volwaardige plek in de samenleving te geven.

  Doelgroep?

  Kinderen en jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis).

  Leeftijd?

  4 t/m 23 jaar

  Specialisatie autisme?

  Kenmerken zijn: de samenwerking met het netwerk, maatwerk, de prettige omgeving en ons gevarieerde team, gespecialiseerd in ASS.

  Contactpersoon:

  Nicole Coppens

  Vestiging

  IJzerweg 53
  7335 DH Apeldoorn
 • JADOS

  Wat bieden wij?

  Wij bieden ambulante begeleiding aan mensen met een diagnose autisme op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Wij streven naar zelfstandigheid door te verbinden met de directe sociale omgeving en met de samenleving en door het vergroten van de mentale weerbaarheid.

  Doelgroep?

  (Jong)volwassenen met een diagnose autisme, in de levensfasen waarin studie en/of werk centraal staan.

  Leeftijd?

  Vanaf 18 jaar

  Specialisatie autisme?

  Wij richten ons op de gehele persoon, met zijn of haar levensgeschiedenis, persoonlijke context en diagnose om zorg op maat te kunnen bieden.

  Contactpersoon:

  Aanmeldfunctionaris

  Vestiging

  Velperweg 28
  6824 BJ Arnhem
 • MEE Samen

  Wat bieden wij?

  MEE Samen biedt cliëntondersteuning aan alle mensen met een vorm van autisme en hun naasten. Voor al uw vragen kunt u bij MEE terecht. Daarnaast geeft MEE de volgende cursussen rond autisme: Omgaan met autisme voor ouders en mantelzorgers, Autismebelevingscircuit, Gespreksgroep voor volwassenen met autisme, Partnergroep Autisme

  Doelgroep?

  Voor iedereen met een vorm van autisme en hun naasten

  Leeftijd?

  Voor alle leeftijden

  Specialisatie autisme?

  De consulenten van MEE hebben jarenlange kennis van en ervaring met autisme.

  Contactpersoon:

  Sylvia Smit

  Vestiging

  Prins Willem-Alexanderlaan 301
  7311 SW Apeldoorn
 • MHOOM ( Met Het Oog Op Morgen)

  Wat bieden wij?

  Wij zijn een kleinschalig wooninitiatief voor personen met ASS. De basisgedachte is: Zo zelfstandig mogelijk wonen met begeleiding op maat. Ondersteuning kan plaatsvinden op verschillende leefgebieden, altijd afgestemd op de vraag van de bewoner. MHOOM heeft de beschikking over 14 appartementen en een steunpunt in de wijk De Maten.

  Doelgroep?

  Volwassenen met ASS die werk en/of dagbesteding hebben.

  Leeftijd?

  23 – 55 jaar.

  Specialisatie autisme?

  Wij hebben begeleiders in dienst die jarenlange ervaring hebben met deze doelgroep en hierin ook geschoold zijn.

  Contactpersoon:

  Christel Brink

  Vestiging

  Kunstenaarshoeve 227
  7326 WD Apeldoorn
 • Riwis Zorg & Welzijn

  Wat bieden wij?

  Riwis Zorg & Welzijn is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Riwis heeft voor (jong)volwassenen met autisme woonlocaties en wij bieden ambulante begeleiding. Samen met jou werken we stap voor stap aan een gezond leven waarbij veilig en plezierig wonen en meedoen onze uitgangspunten zijn.

  Doelgroep?

  (jong)volwassenen met autisme

  Leeftijd?

  Vanaf 16 jaar

  Specialisatie autisme?

  Met deskundige medewerkers en specifieke woonlocaties begeleiden we mensen met autisme om zo zelfstandig mogelijk te leven.

  Contactpersoon:

  Erica Carsouw

  Vestiging

  Prins Willem-Alexanderlaan 1419
  7312 GA Apeldoorn
 • Stichting IBASS

  Wat bieden wij?

  IBASS coaches leveren op maat gespecialiseerde begeleiding, jobcoaching en maatwerk trainingen aan mensen met ASS en ADHD naar maximale zelfstandigheid. Wij integreren de aspecten zorg, werk en training om dit doel te bereiken.

  Doelgroep?

  Jongeren en volwassenen met autisme en AD(H)D, ouders en partners, (werk)omgeving, kinderen die ouders hebben met autisme.

  Leeftijd?

  Alle leeftijden

  Specialisatie autisme?

  Levensloopbegeleiding bieden in alle levensfasen en alle leefgebieden bij Autisme. IBASS werkt met HBO+ coaches welke minimaal 5 jaar ervaring hebben op het gebied van autisme.

  Contactpersoon:

  Arnold Kraakman

  Vestiging

  Klaphekweg 40e
  6713 HN Ede
 • Vivens Begeleiding

  Wat bieden wij?

  Ambulante begeleiding vanuit de WMO.

  Doelgroep?

  Niet de diagnose maar de hulpvraag staat centraal. Wij begeleiden o.a. mensen met verslavingsproblematiek, ouders, jongeren in gezinssituaties, studenten, enz.

  Leeftijd?

  Vanaf 18 jaar

  Specialisatie autisme?

  Binnen Vivens Begeleiding werken verschillende type (Hbo geschoolde) begeleiders. De klik tussen jou en de begeleider is een belangrijke voorwaarde voor het begeleidingstraject. Kijk op onze website voor de werkervaring en specialisatie per begeleider.

  Contactpersoon:

  Backoffice Vivens Nederland

  Vestiging

  Vlijtseweg 89
  7317 AE Apeldoorn
 • Youngster

  Wat bieden wij?

  Begeleid en beschermd wonen richting zelfstandigheid, of terug naar huis. Leerwerktrajecten. Youngster heeft de beschikking over een eigen sportcentrum en muziekruimte. Het intensieve gebruik van het middel sport maakt dat jongeren zowel mentaal als fysiek sterker worden.

  Doelgroep?

  LVG, gedragsproblematiek, systeemproblematiek en/of lichte verslavingsproblematiek.

  Leeftijd?

  16 t/m 26 jaar

  Specialisatie autisme?

  Iedere jongere heeft een eigen plan bij Youngster. Wij kijken met de client en zijn netwerk welke zorgbehoefte er nodig is en sluiten hier op aan.

  Contactpersoon:

  Lytitia van Binsbergen

  Vestiging

  Prins Willem Alexanderlaan 201
  7311 ST Apeldoorn
 • ZorgParaat

  Wat bieden wij?

  Begeleiding van jongeren met ASS van 12 – 30 jaar en hun familie vanuit de thuissituatie om samen toe te werken naar een helder perspectief voor de toekomst. Er kan geput worden uit de methoden; ABC methodiek van Autisme Centraal, Teken je gesprek, Geef me de 5 en Oplossingsgericht.

  Doelgroep?

  Jongeren met ASS van 12-30 jaar.

  Leeftijd?

  Jongeren van 12-30 jaar.

  Specialisatie autisme?

  Zorgparaat is specifiek gericht op begeleiding van jongeren met ASS waardoor er een ruime ervaring is opgedaan met ASS in combinatie met deze leeftijd. Ook is Zorgparaat specifiek HBO geschoold op autisme.

  Contactpersoon:

  Peter Hagen

  Vestiging

  Oude Beekbergerweg 100
  7331 HT Apeldoorn
 • ZorgPlus GGZ

  Wat bieden wij?

  ZorgPlus biedt specialistische ambulante begeleiding in de eigen woonomgeving. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden afgestemd op de hulpvraag en problematiek.

  Doelgroep?

  Mensen met autisme in combinatie met dubbel- en triple psychiatrische problematiek. Wij hanteren geen contra- indicaties. Iedereen is welkom!

  Leeftijd?

  (Jong) volwassen en ouderen.

  Specialisatie autisme?

  Specialistische ambulante begeleiding op het gebied van autisme in combinatie met dubbel- en triple psychiatrische problematiek (psychiatrie/verslaving/LVB), multi-problem gezinnen, zorgmijders en mensen met forensische problematiek.

  Contactpersoon:

  Rik van Liesdonk

  Vestiging

  Prins Willem-Alexanderlaan 1425
  7312 GB Apeldoorn