Begeleiding

 • ’s Heeren Loo

  Wat bieden wij?

  Wonen, Dagbesteding/werk, Kort verblijf, Ambulante begeleiding, Diagnostisch onderzoek, Behandeling, Advies

  Doelgroep?

  Personen met een verstandelijke beperking (zeer ernstig t/m licht) en ASS

  Leeftijd?

  Alle leeftijden

  Specialisatie autisme?

  In ASS geschoold personeel (begeleiders, gedragswetenschappers, therapeuten, para-/medisch), Toepassing van ASS methodieken (o.a. Geef me de 5, TEACCH), Totale communicatie, Scholing / deskundigheidsbevordering ASS, Autisme Belevings Circuit, ASS expertiseteam, Participatie in regionale en landelijke kennisnetwerken

  Contactpersoon:

  Marianne Katerberg

  Vestiging

  Regenboogbrink 12
  8171 VT Apeldoorn
 • ’t PASS (’s Heeren Loo)

  Wat bieden wij?

  ’t PASS biedt begeleiding op maat aan mensen met ASS op twee woonlocaties en ondersteuning aan huis in Apeldoorn e.o. Alle begeleiding, ook op woonlocaties, is op ambulante basis (dus geen 24-uurszorg). ’t PASS is een samenwerking tussen ’s Heeren Loo en woningstichting Ons Huis. Om gebruik te maken van ’t PASS is een diagnose ASS noodzakelijk.

  Doelgroep?

  Mensen met ASS en normale intelligentie

  Leeftijd?

  Vanaf 18 jaar.

  Specialisatie autisme?

  Het multidisciplinaire team van ’t PASS is door gerichte opleiding, jarenlange ervaring en ontwikkelde expertise gespecialiseerd in ASS.

  Contactpersoon:

  Jolanda Brinkman

  Vestiging

  Snijdersplaats 106
  7328 VG Apeldoorn
 • Autisme Spiegel

  Wat bieden wij?

  Autisme Spiegel begeleidt cliënten maar ook personen in de omgeving van iemand met ASS in het omgaan met de persoon met ASS. Onze werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering van de hulpvraag vanuit het autistisch denken.

  Doelgroep?

  Autisme Spiegel richt zich op iedereen die autisme heeft of in zijn directe omgeving met iemand met autisme te maken heeft

  Leeftijd?

  Kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen

  Specialisatie autisme?

  Jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs en professionele trainingen over autisme.

  Contactpersoon:

  Leo Robbemond

  Vestiging

  Marijkelaan 2
  3851 RN Ermelo
 • Capito Wonen

  Wat bieden wij?

  Capito Wonen helpt mbo’ers met een autisme spectrum stoornis om succesvol te studeren en begeleidt hen bij en naar zelfstandig wonen. Capito Wonen zorgt ervoor dat je weerbaarheid en zelfredzaamheid groter worden en helpt je vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor succesvol studeren en (op termijn) zelfstandig wonen.

  Doelgroep?

  MBO-studenten met autisme.

  Leeftijd?

  Jongeren en (jong)volwassenen.

  Specialisatie autisme?

  Wij begeleiden jou op de punten waar jij het nodig hebt en je hebt de ruimte om zelf de dingen te doen die je beheerst

  Contactpersoon:

  Aanmeldfunctionaris Apeldoorn
 • Gewoon Speciaal

  Wat bieden wij?

  Gewoon Speciaal biedt ambulante begeleiding, coaching en (groeps)trainingen op het gebied van gedragsuitdagingen.

  Doelgroep?

  Mensen met een gedragsuitdaging én hun omgeving.

  Leeftijd?

  Kinderen vanaf 10 jaar, jongeren en (jong)volwassenen.

  Specialisatie autisme?

  De begeleiders hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met autisme. Er wordt per individu gekeken naar kwaliteiten en mogelijkheden. De begeleiding vindt op maat plaats. Gewoon Speciaal werkt op verschillende levensgebieden en verbindt onderwijs en zorg met elkaar.

  Contactpersoon:

  Tanja Bos

  Vestiging

  Trommelaarshoeve 235
  7326 VW Apeldoorn
 • Het Maashuis

  Wat bieden wij?

  Ons doel is kinderen en jongeren (4 t/m 23) met autisme (ASS) te helpen op een volwaardige manier in de samenleving te staan. Samen zoeken we m.b.v. psycho-educatie naar kwaliteiten, valkuilen en praktische manieren om belemmeringen op te heffen. We hebben plek voor kinderen die (tijdelijk) geen onderwijs volgen. Na schooltijd is er plek voor hen die wel onderwijs volgen.

  Doelgroep?

  Kinderen en jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis).

  Leeftijd?

  4 t/m 23 jaar

  Specialisatie autisme?

  Kenmerken zijn: de samenwerking met het netwerk, maatwerk, de prettige omgeving en ons gevarieerde team, gespecialiseerd in ASS.

  Contactpersoon:

  Nicole Coppens

  Vestiging

  IJzerweg 53
  7335 DH Apeldoorn
 • In voor Autisme (IVA)

  Wat bieden wij?

  IVA (In Voor Autisme) biedt een unieke combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching én leefbegeleiding, waarbij je door één persoonlijk begeleider ondersteund wordt op het gebied van wonen, werken en leven. Dit zorgt voor duidelijkheid, overzicht en dat je constructief kunt toewerken naar zelfstandigheid en een betaalde baan.

  Doelgroep?

  Werkenden en werkzoekende met autisme.

  Leeftijd?

  Jongeren en (jong)volwassenen.

  Specialisatie autisme?

  Wij begeleiden jou op de punten waar jij het nodig hebt, zodat je zo zelfstandig mogelijk kunt wonen, werken en leven.

  Contactpersoon:

  Aanmeldfunctionaris Apeldoorn
 • MEE Veluwe

  Wat bieden wij?

  MEE Veluwe biedt cliëntondersteuning aan alle mensen met een vorm van autisme en hun naasten. Voor al uw vragen kunt u bij MEE terecht. Daarnaast geeft MEE de volgende cursussen rond autisme: Omgaan met autisme voor ouders en mantelzorgers, Autismebelevingscircuit, Gespreksgroep voor volwassenen met autisme, Partnergroep Autisme

  Doelgroep?

  Voor iedereen met een vorm van autisme en hun naasten

  Leeftijd?

  Voor alle leeftijden

  Specialisatie autisme?

  De consulenten van MEE hebben jarenlange kennis van en ervaring met autisme.

  Contactpersoon:

  Ria Sijbersma

  Vestiging

  Molenstraat Centrum 1
  7311 XG Apeldoorn
 • MHOOM ( Met Het Oog Op Morgen)

  Wat bieden wij?

  Wij zijn een kleinschalig wooninitiatief voor personen met ASS. De basisgedachte is: Zo zelfstandig mogelijk wonen met begeleiding op maat. Ondersteuning kan plaatsvinden op verschillende leefgebieden, altijd afgestemd op de vraag van de bewoner. MHOOM heeft de beschikking over 14 appartementen en een steunpunt in de wijk De Maten.

  Doelgroep?

  Volwassenen met ASS die werk en/of dagbesteding hebben.

  Leeftijd?

  23 – 55 jaar.

  Specialisatie autisme?

  Wij hebben begeleiders in dienst die jarenlange ervaring hebben met deze doelgroep en hierin ook geschoold zijn.

  Contactpersoon:

  Christel Brink

  Vestiging

  Kunstenaarshoeve 227
  7326 WD Apeldoorn
 • Philadelphia Zorg

  Wat bieden wij?

  Wonen, leren, dagbesteding, ambulante begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassen.

  Doelgroep?

  Onze doelgroep is van jong tot oud, naast het autisme kan er ook sprake van een (licht) verstandelijke beperking.

  Leeftijd?

  Van schoolgaand kinderen tot aan ouderen.

  Specialisatie autisme?

  We kijken naar wie je bent en wat heb je nodig om eigen regie te ervaren. Ons motto is niet voor niets het beste uit jezelf.

  Contactpersoon:

  Nynke Langenberg

  Vestiging

  Wijerstraat 1
  3811 MZ Amersfoort
 • Riwis Zorg & Welzijn

  Wat bieden wij?

  Riwis Zorg & Welzijn is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Riwis heeft voor (jong)volwassenen met autisme woonlocaties en wij bieden ambulante begeleiding. Samen met jou werken we stap voor stap aan een gezond leven waarbij veilig en plezierig wonen en meedoen onze uitgangspunten zijn.

  Doelgroep?

  (jong)volwassenen met autisme

  Leeftijd?

  Vanaf 16 jaar

  Specialisatie autisme?

  Met deskundige medewerkers en specifieke woonlocaties begeleiden we mensen met autisme om zo zelfstandig mogelijk te leven.

  Contactpersoon:

  Erica Carsouw

  Vestiging

  Prins Willem-Alexanderlaan 1419
  7312 GA Apeldoorn
 • Stichting IBASS

  Wat bieden wij?

  IBASS coaches leveren op maat gespecialiseerde begeleiding, jobcoaching en maatwerk trainingen aan mensen met ASS en ADHD naar maximale zelfstandigheid. Wij integreren de aspecten zorg, werk en training om dit doel te bereiken.

  Doelgroep?

  Jongeren en volwassenen met autisme en AD(H)D, ouders en partners, (werk)omgeving, kinderen die ouders hebben met autisme.

  Leeftijd?

  Alle leeftijden

  Specialisatie autisme?

  Levensloopbegeleiding bieden in alle levensfasen en alle leefgebieden bij Autisme. IBASS werkt met HBO+ coaches welke minimaal 5 jaar ervaring hebben op het gebied van autisme.

  Contactpersoon:

  Arnold Kraakman

  Vestiging

  Klaphekweg 40e
  6713 HN Ede
 • Stumass

  Wat bieden wij?

  Stumass (STUderen Met ASS) helpt studenten met een autisme spectrum stoornis om succesvol te studeren en begeleidt hen bij en naar zelfstandig wonen. Stumass zorgt ervoor dat je weerbaarheid en zelfredzaamheid groter worden en helpt je vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor succesvol studeren en (op termijn) zelfstandig wonen.

  Doelgroep?

  Hbo en wo studenten met autisme.

  Leeftijd?

  Jongeren en (jong)volwassenen.

  Specialisatie autisme?

  Wij begeleiden jou op de punten waar jij het nodig hebt en je hebt de ruimte om zelf de dingen te doen die je beheerst.

  Contactpersoon:

  Aanmeldfunctionaris Apeldoorn
 • Vivens Begeleiding

  Wat bieden wij?

  Ambulante begeleiding vanuit de WMO.

  Doelgroep?

  Niet de diagnose maar de hulpvraag staat centraal. Wij begeleiden o.a. mensen met verslavingsproblematiek, ouders, jongeren in gezinssituaties, studenten, enz.

  Leeftijd?

  Vanaf 18 jaar

  Specialisatie autisme?

  Binnen Vivens Begeleiding werken verschillende type (Hbo geschoolde) begeleiders. De klik tussen jou en de begeleider is een belangrijke voorwaarde voor het begeleidingstraject. Kijk op onze website voor de werkervaring en specialisatie per begeleider.

  Contactpersoon:

  Backoffice Vivens Nederland

  Vestiging

  Vlijtseweg 89
  7317 AE Apeldoorn
 • Zo-Zien

  Wat bieden wij?

  Heeft uw kind: Autisme en - Leer- en/of gedragsproblemen - Dyslexie - Concentratieproblemen - Communicatiestoornis / probleem Of zijn de volgende zaken herkenbaar voor uw kind? - Beelddenker - Faalangst - Weinig of geen zelfvertrouwen - Pesten

  Doelgroep?

  Kinderen met of zonder een beperking.

  Leeftijd?

  Vanaf 4 jaar

  Specialisatie autisme?

  Ik ben werkzaam in het (V)SO als Ambulant Begeleider/Intern Begeleider en ben gecertificeerd Autismecoach

  Contactpersoon:

  Wilma Mooiweer

  Vestiging

  Wolter Vynckeweg 11
  8085 AR Doornspijk
 • ZorgParaat

  Wat bieden wij?

  Begeleiding van jongeren met ASS van 12 – 30 jaar en hun familie vanuit de thuissituatie om samen toe te werken naar een helder perspectief voor de toekomst. Er kan geput worden uit de methoden; ABC methodiek van Autisme Centraal, Teken je gesprek, Geef me de 5 en Oplossingsgericht.

  Doelgroep?

  Jongeren met ASS van 12-30 jaar.

  Leeftijd?

  Jongeren van 12-30 jaar.

  Specialisatie autisme?

  Zorgparaat is specifiek gericht op begeleiding van jongeren met ASS waardoor er een ruime ervaring is opgedaan met ASS in combinatie met deze leeftijd. Ook is Zorgparaat specifiek HBO geschoold op autisme.

  Contactpersoon:

  Peter Hagen

  Vestiging

  Oude Beekbergerweg 100
  7331 HT Apeldoorn
 • ZorgPlus GGZ

  Wat bieden wij?

  ZorgPlus biedt specialistische ambulante begeleiding in de eigen woonomgeving. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden afgestemd op de hulpvraag en problematiek.

  Doelgroep?

  Mensen met autisme in combinatie met dubbel- en triple psychiatrische problematiek. Wij hanteren geen contra- indicaties. Iedereen is welkom!

  Leeftijd?

  Jeugdigen met enkelvoudige problematiek (15+) en volwassen/ouderen.

  Specialisatie autisme?

  Specialistische ambulante begeleiding op het gebied van autisme in combinatie met dubbel- en triple psychiatrische problematiek (psychiatrie/verslaving/LVB), multi-problem gezinnen, zorgmijders en mensen met forensische problematiek.

  Contactpersoon:

  Christy Moerland

  Vestiging

  Postbus 135
  6660 AC Elst