Autisme Apeldoorn

Samen werken aan samenwerken!

Binnen het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) bundelen mensen met autisme, naasten van mensen met autisme en professionals hun krachten. Het netwerk stimuleert een optimale samenwerking om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen met autisme. Dit gebeurt onder meer door verbindingen te leggen, zodat we op de hoogte zijn van elkaars expertise en mogelijkheden.

Sociale kaart

Deze sociale kaart www.autismeapeldoorn.nl welke mogelijk is gemaakt door de gemeente Apeldoorn, geeft burgers en professionals informatie over diensten, aanbod en activiteiten die de partners van het SAG te bieden hebben in Apeldoorn en omgeving.